top of page

OM OSS

Screenshot 2021-12-19 174332.png

Arctos Industrier AS ble etablert i 1984 som et mekanisk verksted på Pindsle Industriområde i Sandefjord. Etter hvert ble Arctos Eindom AS, Arctos Framnæs AS og Arctos Boligmodul AS startet og alle selskapene inngikk i konsernet Arctos AS. 

Arctos har hele tiden hatt produksjon som utgangspunkt, og har hatt store mekaniske prosjekter innen offshore, skipsombygging og landbasert industri. 

Arctos hadde ca. 7500m2 produksjonsareal på Pindsle, samtidig som haller og kaier til tidligere Framnæs Verksted ble leid fra 1988 til 1993. Rolighets Verft i Larvik ble også drevet fra 1987 til 1996.

Arctos Boligmodul er mest kjent for sin produksjon av moduler til Traaseth Hotell på Lillehammer under OL (184 hotellmoduler), Svalbard Hotell og til Hotell Alexandra i Loen.

I 2001 ble det meste av virksomheten i Arctos solgt.

Eiendomsavdelingen forsatte med en hall på Pindsle. Nytt kontorbygg ble bygget i 2013 tett inntil produksjonshallene.(Gneisveien 12)

I dag er ca. 2000m2 produksjonshaller m/kontorer utleid til Framnæs Industrier AS og ca. 400m2 kontorer utleid til Manpower Framnæs Installasjon AS.

Arctos har areal for sin aluminiumslager og kontor i Gneisveien 12. 3221 Sandefjord.

I de senere år har Arctos konsentrert seg om aluminiumsproduksjon, og har en rekke standardprodukter på lager. I tillegg produseres forskjellige produkter på ordre fra kunder. Eksempelvis gangbaner for oppdrettsnæringen og gangbruer for entreprenørindustrien, samt gangbruer, bryggetrapper og landganger for sjølrelatert bruk. 

bottom of page